AmigaOne & AmigaOS4 AmigaOne & AmigaOS4 AmigaOne & AmigaOS4 AmigaOne & AmigaOS4
Intuition Base
Polski Portal Amigowy
System Sprzęt Programy Artykuły Dystrybucja Linki

Club Amiga Magazine 7


ExecSG w szczegółach: pamięć

Club Amiga Magazine

System

Sprzęt
Artykuły

ExecSG w szczegółach: pamięć - autor Thomas Frieden

Ostatni artykuł poruszał temat nowego systemu bibliotek w AmigaOS4. Chciałbym skorzystać z okazji i przedstawić kolejny element: system pamięci.

System pamięci klasycznego Execa.

System Amigi jest systemem 32-bitowym. Oznacza to, że posiada 32-bitowe adresy, co z kolei daje możliwość dostępu do 4 294 967 296 pojedynczych komórek, które tworzą przestrzeń adresową. Niektóre części tych adresów tworzą "prawdziwą" pamięć. Oznacza to, że jeżeli przechowamy dane w tych adresach, będziemy w stanie z powrotem je odczytać. Pozostała część wykorzystywana jest do innych celów, jak dla przykładu, umożliwiając dostęp do układów specjalizowanych.

Większość Amig posiada różne banki pamięci. Wszystkie posiadają pamięć chip (która zawsze rozpoczyna się od adresu 0), niektóre posiadają dodatkową pamięć fast (dla przykładu te na płycie głównej A4000), a jeżeli obecny jest procesor PPC prawdopodobne jest, że posiada również własny bank pamięci. Wszystkie te banki pamięci znajdują się w specyficznych adresach, które są dobierane przez sprzęt.

Starsze wersje execa dokładnie tak zagospodarowują pamięć. Aby umożliwić programom dynamicznie alokowanie pamięci, te wersje używają prostych list, które kolejno pokrywają obszar pamięci: wolna pamięć jest częścią listy, zajęta pamięć - nie. Początkowo cały bank pamięci wypełniony jest przez listę z jednym zerem. Gdy pamięć jest alokowana, lista jest skanowana, a pierwszy blok, który jest albo większy albo dokładnie takich samych rozmiarów, jest pobierany i usuwany z listy. Jeśli ten blok jest większy niż wymagana ilość pamięci, jest dzielony i pozostała pamięć wraca na listę.

Ta metoda jest raczej prosta i może być z powodzeniem stosowana, lecz niesie ona ze sobą kilka problemów. Oczywistym problemem jest to, że metoda ta umożliwia programom alokacja tylko takiej ilości pamięci jaka fizycznie znajduje się w komputerze. Jeśli komputer wyposażony jest dla przykładu w 16MB pamięci, dla żadnego programu nie jest możliwe zainstalowanie większej ilości nawet jeżeli 32-bitowa przestrzeń adresowa umożliwia alokowanie do 4GB adresowalnej pamięci.

Kolejnym problemem nawet bardziej denerwującym, który z całą pewnością już nie raz doświadczyłeś jest to, ze po kilku godzinach komputer staje się coraz wolniejszy, a programy zaczynają narzekać na posiadanie zbyt małej ilości dostępnej pamięci - nawet wtedy gdy Workbench wskazuje że pamięci jest nawet nadto. Problem nazywany jest fragmentacją.

Fragmentacja powodowana jest przez ciągłe alokowanie i uwalnianie pamięci, które prowadzi do powstawania luk w wolnej pamięci. Sprawia to również, że lista staje się dosyć duża, tak więc więcej czasu zajmuje jej sprawdzenie (a to powoduje ogólne spowolnienie). Jedynym sposobem na pozbycie się fragmentacji, jest zresetowanie komputera, a to trzeba przyznać nie jest za dobre rozwiązanie.

ExecSG: w kierunku środowiska wirtualnego

Do zaadresowania pamięci ExecSG wprowadza "wirtualne adresowanie". Zamiast akceptowania istniejącego układu pamięci zapoczątkowanego przez sprzęt, ExecSG próbuje "zreorganizować" pamięć. Umożliwia to uniknąć fragmentacji i poprawia wiele innych problemów (wprowadza jednak drobne niekompatybilności).

Zanim przejdziemy dalej, muszę wyjaśnić co oznacza wirtualne adresowanie. Bez obaw, postaram się to zrobić możliwie jak najmniej technicznie.

Wirtualne adresowanie

Słownik definiuje słowo "wirtualny" jako "istniejący lub dający efekt w postaci bytu lub efektu, który nie jest aktualnie faktem, formą lub nazwą. Innymi słowy, opisuje coś co jest widziane, ale właściwie go nie ma - jak miraż. W rzeczywistości tak właśnie można opisać wirtualne adresowanie: można zaadresować pamięć, która normalnie nie jest dostępna. Dla przykładu, procesor może próbować uzyskać dostęp do pamięci o adresie 100, lecz w rzeczywistości, dostęp będzie następował do adresu 2340. Część procesora zwana "jednostką zarządzającą pamięcią" (w skrócie MMU) podmienia wirtualne adresy adresami fizycznymi. Możliwym się staje wykorzystanie MMU do kompletnej zmiany układu pamięci. Dla przykładu możemy złączyć kilka obszarów pamięci w liniowy blok. Jeśli to rozważymy, możemy uniknąć fragmentacji: przez łączenie mniejszych bloków w większe (wirtualne) bloki.

Oczywiście takie remapowanie nie może być dowolne. Nowoczesne procesory potrafią remapować bloki pamięci w inne bloki. Takie bloki nazywane są często płytkami lub stronami. Zwrot "płytka" trafnie opisuje jak to działa. Wyobraźmy sobie kafelki, płytki glazury na ścianie w łazience. MMU potrafi "wirtualnie" przestawić te płytki tak, aby uformować nową ścianę (porównanie jest trochę słabe, ale obrazuje jak to działa).

Uwaga: Nawet jeżeli zwrot "płytka" opisuje co się dzieje, normalnie używa się zwrotu "strona".

Jako przykład z życia wzięty może posłużyć PowerPC. Potrafi ono remapować strony do 4096 bajtów każda (starsze procesory jak, oryginalny 68000 nawet nie posiadały takiej możliwości. Wprowadzono ją dopiero w 68020 jako zewnętrzny układ, a od 68030 jako część procesora).

ExecSG wykorzystuje stronę o rozmiarze 64kB. Oznacza to, że dzieli pełną 4 gigabajtową przestrzeń adresować na 65536 różnych stron.

Zarządzanie obiektowo zorientowaną pamięcią.

ExecSG omija zastosowane w starym execu podejście listy. Obszary pamięci są teraz obiektami, które są przechowywane w priorytetowo posortowanej liście. Gdy wymagana jest pamięć, ExecSG kieruje zapytanie do obiektów na liście, czy są w stanie wykonać żądanie na zapotrzebowanie pamięciowe w zakresie rozmiaru i rodzaju pamięci. Gdy obiekt nie może spełnić żądania, przechodzi ono na następny. Gdy żądanie może zostać spełnione, jest ono wykonywane a obiekt informuje ExecSG o obszarze zaalokowanej pamięci.

Kluczowe w tym wszystkim jest to, że obecna implementacja obiektu jest nieprzezroczysta: zamiast wymagać listy pamięci, obiekt może implementować ją w jakikolwiek sposób chce. Sprawia to, że możliwa staje się wymiana wprowadzonych implementacji obiektu. Obiekt nie musi nawet posiadać możliwości do alokowania pamięci. Obiekty te potrafią robić jednak dużo więcej. Każdy obiekt kontroluje obszar przestrzeni adresowej. Oprócz zarządzania pamięcią, zarządza również innymi rzeczami. Dla przykładu, gdy program próbuje uzyskać dostęp do czegoś wewnątrz obszaru kontrolowanego przez obiekt i powoduje to wystąpienie błędu, obiekt potrafi przechwycić błąd i zachowywać się zgodnie z nim. Jest to bardzo silny mechanizm, które może być wykorzystany w wielu aplikacjach, jak się o tym wkrótce będziemy mogli przekonać.

Aplikacje i możliwości

Podejście zorientowane na obiekt umożliwia implementację wielu mechanizmów, które nie były możliwe w oryginalnym zamyśle. Chciałbym wymienić kilka możliwości: kilka już zaimplementowanych i kilka, które są planowane.

Pamięć wirtualna: jedna z podstawowych funkcji obiektów pamięci. Obszar przestrzeni adresowej wykorzystywany jest jako pamięć z "prawdziwą" (tj. fizycznie istniejącą) pamięcią jest remapowany, aby utworzyć jeden duży obszar pamięci. To pozwala skutecznie uniknąć fragmentacji, która była prawdziwym utrapieniem starego Execa. Dodatkowo, umożliwia to także zmianę rozmiarów zaalokowanych bloków pamięci oraz wywołuje opóźnienie alokacji pamięci. Opóźniona alokacja oznacza, że wirtualne adresy pamięci są alokowane, lecz pamięć fizyczna nie. Gdy program próbuje uzyskać dostęp do pamięci, następuje błąd. Obiekty pamięci potrafią przechwycić to i wtedy próbują ulokować niewielki bit pamięci, aby upewnić się, że dostęp jest możliwy i zwracają kontrolę programowi.

Ciekawe może to wyglądać w przypadku programów, które wczytują skompresowane dane do pamięci: alokują duży obszar z opóźnioną alokacją (nie wykorzystują prawdziwej pamięci), a następnie odkompresowują dane do tej pamięci, aby w końcu zmienić rozmiar bloku do potrzebnego rozmiaru. Nie jest używane więcej pamięci niż jej naprawdę potrzeba.

Paging/Swapping: te zwroty najczęściej są stosowane przy zagadnieniu pamięci wirtualnej. Jeżeli pamięć jest potrzebna, lecz jej nie ma, części istniejącej pamięci są zapisywane na dysk. Powstała w ten sposób wolna pamięć jest wykorzystywana do tego, do czego była potrzebna. Pamiętajmy, że wirtualne adresowanie umożliwia blokom pamięci pojawić się w dowolnym miejscu, tak więc nie ma to znaczenia skąd pamięć pochodzi.

Automatyczne zwiększanie stosu. Jeżeli kiedykolwiek zdażyło ci się korzystać z GCC lub grałeś w jeden z portów naszych gier, prawdopodobnie wiesz, że korzystają one z bardzo dużych rozmiarów stosu. Trzeba ustawiać go ręcznie, z poziomu shell lub w ikonie programu. Przy wykorzystaniu obiektów pamięci ExecSG, możliwym staje się tworzyć stosy, które są automatycznie zwiększane gdy są za małe. Nie wymaga to specjalnych fragmentów kodu w programie (tak jak teraz) i jest możliwe bez żadnych dodatkowych kosztów (normalnie, program, który sam sprawdza rozmiar stosu, uruchamia się wolniej niż programy, które o to nie zabiegają).

Pliki lub obiekty mapowane w pamięci. Cechą innych systemów operacyjnych jest możliwość mapowania plików w pamięci. Zamiast używać specjalnych funkcji do odczytu i zapisu pliku, dostęp do pliku następuje tak jakby on cały był wczytany do pamięci, nawet wtedy gdy jest większy niż dostępna pamięć. Ta cecha jest również możliwa w obiektowej pamięci ExecSG.

Obsługa Mediatora: prosta wersja pamięci obiektowej potrafi również symulować "MMU feature" Mediatora.

Ochrona pamięci: to kolejny duży krok na przód. Jedna z kolejnych wersji AmigaOS4 będzie posiadać per-aplikację obiektowej pamięci. Dostępne obiekty będą zależne od obecnie wykonywanych procesów. Ten prosty krok wygeneruje duży efekt. Zapewni to każdemu programowi na posiadanie jego własnego układu pamięci. Oznacza to, że każdy program będzie uruchamiany w swojej własnej przestrzeni adresowej, a to sprawia, że taka pamięć jest chroniona przed przypadkowymi jej naruszeniami przez inne programy. Niektóre obiekty pamięci pozostaną dostępne dla wszystkich programów w celu dostarczenia pamięci, która jest częścią wszystkich programów (współdzielona pamięć).

Ten krok sprawi, że Amiga otrzyma nowy poziom stabilności i bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Jak widać, istnieje wiele możliwości. Ten artykuł tylko wprowadza do tematu. Mam nadzieję, że nie był przesycony technikaliami, lecz sam temat jest z natury bardzo techniczny. Miłej zabawy.

 
Autor: Thomas Frieden, Hyperion Entertainment


Tłumaczenie na podstawie Club Amiga Monthly - Sebastian Rosa.

Translated and reproduced by kind permission of Amiga Inc. Not for distribution beyond this site.

Przetłumaczone i opracowane za zgodą Amiga.Inc. Dystrybucja wyłącznie na stronach PPA.

Club Amiga logo concept and artwork by Mark Rickan & Mohamed Moujami, winners of the Club Amiga Logo Contest.
Submitted text and images reproduced in Club Amiga Monthly are copyright by their respective authors.
All other text and images reproduced in Club Amiga Monthly are copyright 2003 Amiga Inc.
Content may not be reprinted or reproduced in part or in whole without express written consent of Amiga Inc.

[ Strona główna   System   Sprzęt   Programy   Artykuły   Dystrybucja   Linki ]

©2004 - 2010 PPA-Team
Amiga and its logos are registered trademarks of Amiga Inc.