AmigaOne & AmigaOS4 AmigaOne & AmigaOS4 AmigaOne & AmigaOS4 AmigaOne & AmigaOS4
Polski Portal Amigowy
Polski Portal Amigowy
System Sprzęt Programy Artykuły Dystrybucja Linki

Club Amiga Magazine 2


AmiDock i application.library

Club Amiga Magazine

System

Sprzęt
Artykuły

AmiDock i application.library w AmigaOS 4.0

Ten opis jest w założeniu dodatkiem do listy cech AmigaOS 4.0.

OS4 AmiDock jest w pełni konfigurowalny przez użytkownika. Obrazek 1 pokazuje 4 różne przykłady listwy ikon w trybie ikon. Ten najwyżej posiada "drag bar" i w pełni przezroczyste tło. Jeśli ktoś chce zobaczyć ramkę wokół listwy okien - nie ma problemu - to jest zademonstrowane na drugim przykładzie. Oczywiście możemy stworzyć w pełni niewidzialną listwę okien, która nie posiada ani "drag bar" ani ramki (trzeci przykład). Wreszcie widzimy listwę okien, która rysuje tło, posiada ramkę, ale nie ma "drag bar". Oczywiście jest możliwe wybranie tych styli dla różnych listw.


Obrazek 1

Jeżeli użytkownik chce zaoszczędzić nieco miejsca, wtedy tekstowy i przyciskowy styl listwy okien znajduje zastosowanie. Jak widać na obrazku 2, wszystkie różne style opisane dla listwy w trybie ikon, dostępne są również dla trybu tekstowego. Możliwe jest wykorzystanie trybu tekstowego i ikonowego jednocześnie.


Obrazek 2

Częstym marzeniem był wybór różnych czcionek i kolorów dla tekstów i cieni. Jak widać na obrazku 3, marzenie się spełniło wraz z nadejściem nowej wersji AmiDock.


Obrazek 3

Jak wspomniano w liście cech, AmiDock potrafi również tworzyć "podlistwy", które są otwierane przez pojedyncze kliknięcie przyciskiem myszy na właściwej ikonie. Obrazek 4 pokazuje taką prostą "podlistwę". Przy okazji, gdybyś się zastanawiał, w jaki sposób plugin AmiDock, znany jako "dockies" może być konfigurowany, ten obrazek udzieli Ci odpowiedzi. Większość "dockies" zapewnia menu kontekstowe, które jest dodawane do regularnego menu kontekstowego dostępnego na każdym obiekcie w listwie. AmiDock wykorzystuje kontekstowe menu również na listwach. Zapewnia to szybki dostęp do najczęściej używanych funkcji AmiDocka poprzez zwykłe pojedyncze kliknięcie prawym przyciskiem myszy.


Obrazek 4

Przezroczystość AmiDocka również wykorzystuje kanał alpha do renderowania "dockies" w true-colorze. Spójrzmy na obrazek 5. Rainbow.docky wykorzystuje gradienty kanału alpha. Następnie widzimy Button.docky wyświetlający komiksową postać tygrysa, który jest obrazkiem w formacie GIF. Jak widzimy, maska alpha jest poprawnie renderowana. Na lewo od zmaksymalizowanych Lens.docky widzimy małego boing balla. To jest Anim.docky, który renderuje podskakującego boing ball (animacja GIF) wraz z maską przezroczystości.


Obrazek 5

Nowa wersja AmiDock skorzysta również z długo oczekiwanej cechy AmigaOS: application.libary. Ta biblioteka "mówi" natywnym pod OS4 aplikacjom, że są aplikacjami, jaka jest ich nazwa i inne tego typu informacje. Każdorazowo gdy uruchamiana jest nowa aplikacja, AmiDock automatycznie dodaje aplikację do głównej listwy (obrazek 6). W ten sposób, główna listwa posiada również funkcję belki zadań, co umożliwia mu dostęp do domyślnych operacji aplikacji znajdujących się w menu kontekstowym. Obrazek pokazuje tego przykład.


Obrazek 6

Application.library rozwiązuje również inny problem systemu operacyjnego: sposób w jaki przechowywane są pliki konfiguracyjne. Do tej pory, nie było domyślnego systemu, który umożliwiał programiście prosty dostęp do ustawień programu. Programista zawsze musiał pisać własne rozwiązanie tego problemu.

Niektórzy programiści używają "firmowych" plików binarnych takich jak pokazano na obrazku 7.


Obrazek 7

Inni korzystają w własnych plików tekstowych. Ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest idealne, zarówno dla programisty jak i użytkownika. Począwszy od OS4, programista może wykorzystać application.library i znajdujący się w nim system preferencji oparty na XML. System ten zapewnia specjalistyczne, obiektowo-zorientowane podejście umożliwiające przechowywanie informacji na temat ustawień programu. Część takiego pliku XML pokazana jest na obrazku 8. Jak widzimy, istnieje tam bardzo czytelna struktura nie mająca porównania z tym, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Bardzo przyjemnym dodatkiem wynikającym z systemu preferencji application.library jest to, że aplikacja automatycznie jest zabezpieczona przed błędami, które mogą wystąpić w przypadku, gdy plik ustawień jest za stary, uszkodzony lub niewłaściwy. To zwiększa stabilność aplikacji. Prostota wykorzystania tego przez programistę pozwala spędzić więcej czasu nad właściwym etapem rozwoju programu.


Obrazek 8

Application.library ma jeszcze wiele innych dodatkowych cech. Wśród nich można wymienić sposób wymiany informacji pomiędzy system, a aplikacjami, które nie chcą, aby w nie ingerowano lub przeszkadzano im w działaniu. Za przykład może posłużyć narzędzie do prezentacji multimedialnych, któremu nie powinny przeszkadzać dźwięki w tle, czy requestery innych aplikacji. Kolejnym dobrym przykładem są gry. Nie należy do przyjemności sytuacja gdy grając i nieomalże pobijając rekord wyskakuje informacja, że "nadeszła nowa poczta" ;)

 
Autor: Stefan Robl


Tłumaczenie na podstawie Club Amiga Magazine - Sebastian Rosa.

Translated and reproduced by kind permission of Amiga Inc. Not for distribution beyond this site.

Przetłumaczone i opracowane za zgodą Amiga.Inc. Dystrybucja wyłącznie na stronach PPA.

Club Amiga logo concept and artwork by Mark Rickan & Mohamed Moujami, winners of the Club Amiga Logo Contest.
Submitted text and images reproduced in Club Amiga Monthly are copyright by their respective authors.
All other text and images reproduced in Club Amiga Monthly are copyright 2003 Amiga Inc.
Content may not be reprinted or reproduced in part or in whole without express written consent of Amiga Inc.

[ Strona główna   System   Sprzęt   Programy   Artykuły   Dystrybucja   Linki ]

©2004 - 2010 PPA-Team
Amiga and its logos are registered trademarks of Amiga Inc.